Moeilikheid?

Frank L. Preuss

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Moeilikheid?
Indeks     Moeilikheid?     Links
End

 

Ons geloof dat God ons altyd beskerm en dat Hy ons uit elke nood sal verlos, groei elke keer wat ons sy mag ondervind; dit is 'n kwessie van ondervinding. As ons wil hÍ dat God ons van die nood moet verlos; as ons wil hÍ dat God ons moet beskerm, moet ons met geloof te werk gaan en glo dat God ons sal beskerm. Hierdie kennis moet in ons spraak duidelik oorkom. Ons moet veral praat as ons onsself in moeilike omstandighede bevind. Dit is dan die tyd om te bely: "Die Here verlos my van hierdie nood." Wanneer ons verlos is, sal ons terugdink en besef dat God die verlosser was, en ons sal groei in die geloof.

Laat ons na 'n paar werklike voorbeelde kyk om meer uit te vind oor hierdie wyse om God as verlosser van alle nood te ken dit wil sÍ die Goddelike wyse.

In Psalm 25:3 meen Dawid dat niemand wat in God vertrou, in onguns sal kom nie. Dit klink baie indrukwekkend. Baie mense hou van die Psalms en hulle mag wel 'n goeie gevoel kry as hulle iets van hierdie aard lees, maar hulle sou miskien dink dat so 'n verklaring uit die Bybel net 'n mooi godsdienstige gesegde is wat nie van toepassing is op die probleme wat ons in ons daaglikse lewe teŽkom nie.

Dawid se verklaring is egter gegrond in 'n leeftyd se ondervinding van God se beskerming. God het Dawid soveel keer uit die nood gered, dat sy verlossing deur God nie meer 'n kwessie van geloof was nie, maar 'n kwessie van kennis. Hy het geweet dat God hom sou red elke keer wat hy in die moeilikheid beland. Hy het geweet dat hy op God kon staatmaak; dat hy God kon vertrou.

In 1 Samuel 17:37 lees ons wat Dawid sÍ: "Die Here, wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, Hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn." Dawid was in 'n gevaarlike situasie. Hy sou met Goliat moes veg 'n man wat veel magtiger as hyself was maar hy het geweet dat geeneen wat in God vertrou, in onguns sal kom nie. Dawid het sy geloof in God al van kleins af beoefen. Teen die tyd wat hy sy vader se skape opgepas het, was sy geloof al reeds heeltemal volwasse en sterk. Hy het nie skielik gelowig geword toe die leeu nader gekom het nie. Nee, hy het sy geloof in God met oefening versterk in minder belangrike situasies, en elke keer wat hy 'n behoefte aan hulp gehad het. Hy het altyd in die aanwesigheid van God gelewe. Ons sal nie mense van geloof word as ons net in 'n krisis vir God onthou en dan probeer om ons swak geloof te gebruik en om mense van sterk geloof te wees, nie. Dit is moeilik om te probeer om 'n sterk gelowige te word as iemand doodgaan van kanker. Daarom moet ons nou begin oefen en elke keer wanneer daar 'n klein probleem is, moet ons vir God onthou en moet ons sy Naam uitroep en sÍ: "God verlos my van hierdie las." Laat ons kennis opdoen uit die voorbeelde wat God vir ons gegee het in sy Woord, die Bybel, en laat ons maak soos diegene in die voorbeelde vir ons wys. Laat ons die voorbeeld van 'n suksesvolle mens soos Dawid volg, en maak en praat en glo nes hy gedoen het.

Dawid was uit sy nood gered toe hy jonk was, omdat hy gesÍ het dat dit sou gebeur, en hy was uit sy nood gered toe hy ouer was, omdat hy weer bely het dat God hom sou red. Hy het nie sy metode verander nie. Hy het nie meer gesofistikeerd geword nie. Met niks anders as die woorde van sy mond en die geloof in sy hart nie, het hy van God ontvang wat hy begeer het. Hy het geweet hoe om van God verlossing te ontvang. Dit behoort vir ons 'n lewensbelangrike saak te wees om te leer hoe om van God verlossing te ontvang. Hoe kan enigiemand sÍ dat hulle God ken as hulle nie weet hoe om verlossing van Hom te ontvang nie? Dit is eers nadat daar gebid is en nadat God vir iets gevra is en nadat dit wat nodig was ontvang is, dat dit gesÍ mag word dat ons God ken. Dit is alleenlik wanneer die verhouding met God gevolg word deur praktiese resultate, wanneer die verhouding vrugte dra, dat ons kan weet dat ons God ken en dat Hy ons ken. Dit is eers hierna dat ons regte gelowiges word.

Toe Dawid oud was en hy weer soos soveel keer gebeur het in die moeilikheid beland het, was die eerste ding wat hy gedoen het om te bely: "Die Here verlos my van alle nood." Aan die einde van sy regeertyd as die mees beroemde koning van God se volk, moes Dawid 'n situasie konfronteer waar iemand wat hy, Dawid, nie aangewys het nie, homself koning verklaar het. Die boodskap wat Dawid ontvang het, het hom laat weet dat sodra hy sou sterf, hierdie nie amptelike koning in Dawid se plek sou regeer en dat Solomon en Batseba, sy moeder, behandel sou word asof hulle misdadigers was. Dawid sou in die skande kom.

Wat was Dawid se reaksie op hierdie verskriklike boodskap? Hy het gereageer deur te bely dat God hom verlos van alle nood. Ons moet strewe om so te reageer as ons in die moeilikheid groot moeilikheid beland: om duidelik te sÍ: "Die Here verlos my van alle nood." Batseba was die eerste een wat aan Dawid verslag gelewer het van die opstand teen hom. Na haar het Natan, die profeet, daar aangekom en hy het ook verslag gelewer van die staatsgreep. Let op na Dawid se reaksies op hierdie verslae van groot moeilikheid. Hoe pak hy hierdie moeilike situasies aan?

Dawid het beveel dat Batseba weer na hom gebring word. Toe sy ingekom het en voor hom gestaan het, het hy gesÍ: "Die Here het my van alle nood verlos." Daardie was sy heel eerste woorde. Die heel eerste woorde wat uit sy mond gekom het, was woorde wat getuig het van sy ondervinding dat God hom van alle nood verlos. Ons moet ook so gelowig word dat sulke woorde die eerste woorde is wat ons uitspreek as ons groot moeilikheid tegemoet moet gaan: Die Here verlos my van alle nood.

Die eerste ding wat ons moet doen as ons onsself in groot moeilikheid vind, is om God te erken. Dit sal maklik wees as ons die teenwoordigheid van God beoefen. Laat ons 'n besluit neem om die teenwoordigheid van God te beoefen. Dit sal maklik wees as ons elke dag doenig is met God se woord. Dit word dan duidelik hoe belangrik dit is om elke dag uit die Bybel te lees. Om elke dag uit die Bybel te lees is nie bloot 'n godsdienstige plig wat ons getrou uitvoer nie, maar ook 'n wyse om lewe te ontvang, en dit hou praktiese implikasies in. As ons in die lewe wil regeer soos konings, moet ons doen wat vorste behoort te doen. En God se bevel is: "Hy moet die afskrif by hom hou en sy lewe lank moet hy dit gereeld lees..." (Dt. 17:19). Ons moet nooit God se Woord uit die oog verloor nie, veral met betrekking tot veiligheid, en dit word die beste beskryf in Spreuke 3:21 26: "My kind, behou die takt en oorleg, moet dit nie uit die oog verloor nie, dit sal vir jou 'n mooi lewe verseker en soos 'n pragtige halssnoer vir jou wees; jy sal jou pad veilig stap en jou voet nie stamp nie; jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie; as jy gaan lÍ sal jy rustig slaap; Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm, Hy sal sorg dat jy nie in 'n strik beland nie."

Die Heilige Gees kan ons nie aan iets herinner wat nie al klaar in ons geheue is nie. As ons ons verstand voed met die woorde van God, sal die Heilige Gees ons heel eerste aan God herinner wanneer ons in 'n krisis-situasie is. Die werklikheid van God sal meer deurdringend as die werklikheid van die probleem wees.

Dawid het sy verlede onthou. In die verlede het God hom altyd verlos. Ons moet dieselfde ondervinding hÍ. Wanneer ons te kampe het met las, moet ons terugdink aan al die tye toe God ons gehelp het om ons probleme op te los. Geloof word groter met ondervinding; om bewus te word van God se wonderwerke; deur die hand van God in alles te sien. Dawid het gesÍ: "Die Here het my van alle nood verlos." Hy het God as magtige verlosser van al sy vorige nood erken en dit was genoeg om hom te oortuig dat God hom toe ook sou verlos.

God is bly wanneer ons glo (HebreŽrs 11:6). God het daarvan gehou om Dawid se geloofsbelydenisse te eerbiedig. Toe Dawid gesÍ het: "Hy sal my sekerlik verlos van alle nood" was God in sy skik met Dawid en in sy skik met die feit dat Dawid sy vertroue in God geplaas het. En God het gedoen wat Dawid gesÍ het: Hy het Dawid gered uit alle nood. God het sy belofte nagekom. Laat ons terugdink aan al die probleme wat Dawid gehad het. In die Bybel is daar baie voorbeelde opgeteken. Maar Dawid was elke keer verlos uit die moeilike situasies waarin hy homself bevind het. Hy was nooit beseer nie; al was hy soldaat het 'n swaard nooit sy dood beteken nie; hy was nooit 'n gevangenis nie; hy moes nooit die hongersnood of 'n gebrek aan fondse verduur nie; hy het nooit 'n stryd of 'n oorlog verloor nie; hy was nooit siek nie. God het Dawid se geloof geag; veral sy geloof met betrekking tot sy verlossing van die nood.

Selfs toe Dawid nie in God se weg getrap het nie, toe Dawid 'n sondaar was selfs gedurende die tyd toe Dawid sondes begaan het en voordat hy sy sondes gebieg het het God sy geloof geag. God het Dawid se kinders en Dawid se mense gestraf, maar sy straf het nooit vir Dawid aangeraak nie. God het sy belofte nagekom. Dawid het gesÍ dat die Here hom sou verlos van alle nood en Dawid het sy woorde geglo. Dawid het in sy hart geglo, met sy mond sy geloof uitgespreek en dit wat hy gesÍ het en geglo het, het gebeur: die Here het hom uit alle nood gered.

Dat hierdie belydenisse van Dawid baie belangrik in God se oŽ was, kan ons waarneem deur die feit dat hulle vier keer in die Bybel aangeteken is. Daar is vier keer verslae van Dawid se uitspreek van sy geloof in God aangeteken dat God hom red uit die nood. Ek glo dat hierdie viervoudige voorval in die Heilige Geskrif nie per ongeluk is nie, maar dat dit die belydenisse na vore bring as belangrik vir God. God wil ons leer om in sy mag as verlosser in elke situasie op aarde te glo. Dawid is net 'n soort Jesus Christus. Dawid was 'n baie suksesvolle man van God, maar Jesus Christus was suksesvol met alles wat Hy gedoen het. Hy is vir ons die beste voorbeeld. Jesus was mens toe Hy op die aarde was en Hy het oorwin. Jesus sal as koning regeer wanneer Hy weer kom. Hy het bewys dat 'n mens selfs sonder die mag van 'n almagtige koning, suksesvol kan wees. Ons sal ook kan regeer soos vorste saam met Jesus wanneer Hy weer kom as ons leer om in hierdie lewe oorwinnaars te wees, om in hierdie lewe suksesvol te wees. Laat ons nadink oor Jesus se sukses. Hy was nooit siek nie, Hy was nooit arm nie, Hy was nooit 'n gevangene nie, Hy was nooit beseer nie. Hy was altyd onafhanklik, niemand kon Hom kwaad aandoen nie; toe die mense Hom oor 'n krans wou gooi, het Hy net deur hulle geloop en hulle kon Hom nie kwaad aandoen nie. Jesus het eers begin swaarkry toe Hy besluit het dat Hy gekruisig sou word om ons lyding te spaar. Eers tůť kon mense hom kwaad aandoen.

Niemand kon Dawid kwaad aandoen nie omdat God hom beskerm het. Maar Dawid het God se beskerming deur sy geloof ontvang. Hoeveel keer versuim Christene om God se beskerming te ontvang omdat hulle geloof swak is? Dit is nie alleenlik dat hulle versuim om te bely dat God hulle verlos nie, maar hulle bely die teenoorgestelde; hulle bely vir hulleself moeilikheid. Dus is dit nie van veel nut om 'n godsdienstige gewoonte van belydenis "Die Here verlos my van alle nood" te hÍ as daar in die tussentyd teenoorgestelde belydenisse gemaak word nie. Wanneer mense hulleself in 'n regte krisistoestand vind, gebruik hulle dikwels hierdie soort woorde: "Nou vang hulle my," of "Ek het alles verloor," of "Dit sal nooit regkom nie". Hierop ontvang hierdie mens net moeilikheid, en geen verlossing nie: dit is onafwendbaar. Die tong het die mag om lewe te skep of dood te beveel en die wat versigtig met hulle woorde is, sal die soet suksesvrug met hulle tonge proe.

Dawid het altyd hierdie geloofsbelydenis gemaak wanneer ander mense om hom was, as mense dit kon hoor. Hy het dit gewaag om in die openbaar te bely dat hy op God se Woord vertrou. Hy het nie net gesÍ dat hy op God vertrou nie. Sy woorde was uitdruklik; sy betekenis duidelik. Sy vertroue was dat God hom sou verlos van nood. Laat ons kyk na die vier geleenthede waarop hy hierdie uitspraak gemaak het.

Die eerste keer wat die Bybel aanteken dat Dawid sy geloof dat God hom sou verlos van sy nood uitspreek, was toe hy met Koning Saul gepraat het. (1 Sam. 17:37): "Die Here sal my red uit die mag van hierdie Filistyn," sÍ Dawid. Dawid se geloof moes al klaar baie sterk gewees het om so 'n uitspraak aan die regeerder van die land te maak.

Die tweede keer is aangeteken in 1 Sam. 26:24 wanneer Dawid weer met Saul praat, maar hierdie keer praat hy nie alleenlik met die koning nie, maar met die kommandeur van die koning se weermag en met die hele weermag. Dawid sÍ, "Mag Hy my uit elke benoudheid red." As God my beskerm, kan niemand in die ganse wÍreld my kwaad aandoen nie. Hulle wou almal Dawid kwaad aandoen Koning Saul, Abner en die drieduisend uitverkore manne van Israel maar hulle kon niks aan hom doen nie.

Die opvolger van Koning Saul was sy seun Is Boset. Hy is vermoor deur twee mans wat kapteine was in Saul se weermag. Hulle het Is Boset se kop na Dawid toe gebring. Dawid het Rekab en sy broer, Baana, seuns van Rimmon, die Beerotiet, beantwoord. Dawid het gesÍ: "Ek verklaar voor die Here, my bevryder uit elke lewensgevaar." (2 Sam. 4:9) Dawid het nie nodig gehad dat hierdie twee mans hul koning vermoor om koning van die hele Israel te word nie: God sou hom in elk geval koning maak. Ons hoef nie bose dade te pleeg om ons doel te bereik nie, en ons hoef nie die hulp van bose mense te aanvaar om ons uit 'n slegte situasie te kry nie.

Die vierde keer wat Dawid sy gelowige uitspraak maak: "Die Here sal my bevry uit elke lewensgevaar," is in 1 Kon. 1:29 - sy gesprek met Batseba.

Die Bybel demonstreer vier maal dat Dawid na die Here verwys het as sy verlosser van alle nood, maar hy het sekerlik baie meer kere as wat in die Bybel aangeteken is, so bely. Laat ons begin om dieselfde te doen.

Dawid het hierdie verklarings aan die mense om hom en die nageslag gemaak: die verklarings is in die aantekeninge van die geskiedenis. Dawid het gewaag om hierdie verklarings te maak, al het hy geweet dat mense met hom mag spot as hy nie uit sy nood gered sou word nie. Dit is hierdie gemoedsgesteldheid wat die verskil maak: om in woorde vir die mense om ons te sÍ dat God ons altyd sal red - uit alle nood, uit siekte, uit armoede. As ons net glo en God bedank vir Sy verlossing en nooit 'n woord vir enigiemand anders sÍ oor ons geloof nie, maak ons in effek seker dat daar 'n uitweg is as geloof nie werk nie, vir ingeval die moeilikheid ons oorval. Ons is bang dat mense vir ons sal lag as alles verkeerd loop nadat ons geloof uitgespreek het; dat hulle sal sÍ: "Jy het altyd soveel oor God se verlossing gepraat en kyk nou hoe diep sit jy in die moeilikheid." Wanneer ek besluit om aan die mense om my te verklaar dat God my altyd van alle nood verlos, kom die duiwel na my en sÍ: "Moenie simpel wees nie. Moenie hierdie verklaring maak nie. Wees slim en bly stil en dan, wanneer jy in die moeilikheid beland, kan niemand sÍ dat jou verklaring dat God jou altyd red onsin is nie, en niemand kan vir jou lag nie." En dit is hoekom soveel mense in die moeilikheid beland, omdat hulle na die duiwel luister. Hierdie geloofsdief kom om te steel en te moor en te vernietig. Mense word verraai deur die groot verleier. En hulle moet ly. Een van die redes vir mense se lyding is hulle ongeloof. Soveel mense is in die moeilikheid omdat hulle nie regtig glo in God se beskerming nie. As hulle regtig geglo het, sou hulle so gesÍ het. Hulle sou soos Dawid wees en sÍ: "Die Here verlos my van alle nood." Die Here beskerm die wat waarlik glo (Psalm 31:23).

Een van die mees bekende gedeeltes van die Bybel wat verband hou met God se beskerming is Psalm 91: 'Veilig met God'. Ons sien dikwels 'n belangrike besonderheid in hierdie psalm nie raak nie. Ons vind hierdie belangrike besonderheid in die tweede vers. Die tweede vers begin met die woorde: "Ek sÍ vir die Here". Dit is die belangrike besonderheid in hierdie Psalm:

Die wat by die Allerhoogste skuiling vind, sal die beskerming van die Almagtige geniet. Ek sÍ vir die Here: "U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou."

Dit is belangrik om hierdie een ding te doen: om aan die Here te sÍ dat Hy ons skuilplek waar ons veilig mag wees, is, en om te sÍ dat Hy ons God is en dat ons op Hom vertrou. Die uitspreek van die woord van geloof is uiters belangrik. Dit was in Dawid se lewe uiters belangrik. Dit is een van die voorwaardes om God se beskerming te ontvang: ons moet ons monde oopmaak en dit uitspreek.

Die eerste grondvoorwaarde vir die ontvangs van God se beskerming is dat ons God moet liefhÍ. Hoe weet ons of ons God liefhet? Ons weet dat ons God liefhet wanneer ons God se opdragte ken en nakom (Joh. 14:21). Tweedens moet ons God ken. Ons ken God wanneer Hy Homself aan ons openbaar. "En diegene wat My liefhet, sal My Vader liefhÍ, Ek sal hulle ook liefhÍ en My aan hulle openbaar." (Joh. 14:21) Jesus sal Homself aan ons openbaar. 'n Maklike manier om Sy openbaring te geniet is om Hom vir iets te vra. Die ontvangs van dit wat vir gevra was, is God se openbaring van Homself, en so weet ons dat Hy bestaan. Daarmee kom ons by die derde voorwaarde: ons moet vra vir wat ons wil hÍ. Ons kan dit ook met ander woorde beskryf: ons moet God se Naam roep.

Die titel van Psalm 91 is 'Veilig met God'. Dit is belangrik om hierdie Psalm te bestudeer en dit te absorbeer. Die voorwaardes vir God se beskerming is aangeteken in verse 14 en 15: die Here sÍ: "Omdat hulle My liefhet, sal Ek hulle red, omdat hulle My ken, sal Ek hulle beskerm. Wanneer hulle My aanroep sal Ek hulle gebede verhoor." Ons ken God as ons in sy Naam kan bid. As ons vir God wil bid, moet ons in Jesus se Naam bid. Ons kan dit doen as ons kinders van God is, broers en susters van Jesus as ons verlos is. Hierdie hemelse verlossing sluit verlossing van alle vleeslike nood in. "Wanneer hulle My aanroep, sal Ek hulle gebede verhoor; in hulle nood sal Ek by hulle wees, Ek sal hulle red en in hulle eer herstel." Dit is uiters belangrik om God aan te roep. Ons moet die Here se naam aanroep. Dawid het dit altyd gedoen as hy in die moeilikheid was. Dan het hy gesÍ: "Die Here verlos my van alle nood". Hy het die naam van die Here aangeroep. In die krisistoestand het hy God openlik en in die openbaar erken. Hy het van sy ondervindings geleer. God sÍ: "Wanneer hulle My aanroep, sal Ek hulle gebede verhoor."

Die laaste vers van Psalm 91 som alles op: "Hulle sal lank lewe; dit sal My geskenk aan hulle wees, en hulle sal hulleself oor My hulp verbly."

 

Translated by Daniel Roux

 

Volgende teks: 1. Bekentenis

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Moeilikheid?
Indeks     Moeilikheid?     Links
^ Begin