Hoe Om Geloof Te Meet

Frank L. Preuss

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Hoe Om Geloof Te Meet > 1. Inleiding
Inhoud     1.     2.
End

 

1. Inleiding

Wanneer ons van geloof praat, kan ons twee soorte geloof in gedagte h. Die een is ons Christelike geloof; ons lidmaatskap van die kerk van God. Die ander is die geloof wat ons benodig om alledaagse probleme mee op te los; die geloof wat nodig is as ons 'n antwoord op ons gebede soek. In albei gevalle is ons eintlik besig met dieselfde soort geloof: geloof in God. In hierdie studie bestudeer ons die geloof wat ons benodig om probleme mee te konfronteer. Indien ons hierdie geloof bestudeer en goed leer ken, sal ons ook meer kennis oor ons algemene Christelike geloof inwin.

Na die onderwerp liefde, is die onderwerp geloof seker die belangrikste in ons lewe as 'n Christen. Om die belangrikheid uit te lig, kan ons na Hebrers 11:6 kyk:

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

Hier word ons doodeenvoudig vertel dat ons geloof moet h as ons God gelukkig wil maak. Ons word beveel om geloof te h, en daarom moet ons hierdie onderwerp bestudeer en verken, en wat ons leer op ons lewe toepas. In die Bybel staan ook:

En alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. (Romeine 14:23)

Hier sien ons hoe belangrik die onderwerp geloof is. As ons iets doen wat nie gegrond is in geloof nie, begaan ons 'n oortreding teenoor God.

Alles wat ons in ons lewens doen, moet ons uit geloof doen. As ons in ons daaglikse aktiwiteite 'n punt bereik waar ons alles uit geloof doen, sal ons nie net ophou sondig nie, maar ook oorwinnaars wees in al ons doene en dade.

En dit, om 'n oorwinnende lewe te leef, sal ons grootste doelstelling wees in hierdie studie. Ons doel is om 'n lewe te leef wat glorie aan God bring en om 'n sen te wees vir die mense om ons.

Die onderwerp geloof is so belangrik dat ons eintlik nie suksesvol kan bid as ons nie weet hoe om geloof toe te pas nie. Ons weet nie hoe om ons medemens lief te h nie, hoe om ons buurman of buurvrou te vergewe nie, hoe om deur God gelei te word nie, hoe om 'n gelukkige, ryk lewe te lei nie. Dit gaan eintlik so ver dat ons as Christus se ambassadeurs nie weet hoe om te praat as ons nie kennis oor geloof dra nie. Veral woorde - die woorde wat uit ons monde kom - is belangrik, en hierdie daaglikse aktiwiteit - praat - sal een van ons hoofonderwerpe wees.

Ons kan die onderwerp geloof alleenlik suksesvol bestudeer as ons Jesus bestudeer.

Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof. (Hebrers 12:2)

Die belangrikste geloofsbeginsels was geformuleer en verkondig deur Jesus. As ons in geloof wil wandel, moet ons Jesus as ons voorbeeld gebruik. Hy is ons ideaal, en sy uitsprake maak ons gedragskode uit. Uit die baie verhale in die vier Evangelies kan ons leer hoe om Jesus se leeringe toe te pas; wat ons moontlik verkeerd kan doen. Die Bybel wys dikwels vir ons mense wat foute begaan: dit is met opset, omdat dit dikwels maklik is om van foute te leer; om te sien hoe om dinge nie te doen nie.

Die studie van geloof is so interessant, dat ons met groot verwagtinge die pad van geloof kan begin wandel, en hierdie studie sal 'n smagting na die woord van God in ons laat groei.

Ons sal groei in die versekering dat die Bybel 'n skat is, en dat ons altyd nuwe prels en rykdomme daarin sal vind.

 

Volgende teks: 2. Geloofsprinsiepe in die Skepping

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Titels > Hoe Om Geloof Te Meet > 1. Inleiding
Inhoud     1.     2.
^ Begin