Belydenisse

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 3. Ek oorwin
2.     3.     4.
End

 

My persoonlike bekentenis

3. Ek oorwin

 

Ek is nie bang nie. Ek staan vas, ek kyk hoe die Here my vandag gaan red.

Ek bly mar kalm. Die Here sal vir my veg.

Eksodus 14:13-14

 

Die Here stuur 'n engel voor my uit om my op die pad te beskerm en my na die plek toe te bring wat die Here vir my reg gemaak het. Ek gee ag op die engel en luister na hom; ek verset my nie teen hom nie. Hy sal my nie vergewe as ek teen hom in opstand kom; want die Here het aan hom sy volmag gegee. As ek goed ag gee op hom en alles doen wat die Here sê, sal die Here die vyand van my vyande wees en die teëstander van my teëstanders.

Eksodus 23:20-22

 

Die Here sal die skrik vir sy voor my uit stuur en die Here sal alle volke met wie ek in aanraking kom, in verwarring bring. Die Here sal al my vyande laat vlug.

Eksodus 23:27

 

Oral waar ek gaan, is die Here by my; al my vyande delg die Here voor my oŽ uit.

2 Samuel 7:9

 

Die Here laat my die oorwinning behaal net waar ek gaan.

2 Samuel 8:14

 

Elisa het geantwoord: "Moenie bang wees nie, diť wat by ons is, is meer as wat hulle is."

Elisa het gebid: "Here, maak tog sy oŽ oop dat hy kan sien."

Die Here het die oŽ van die slaaf oopgemaak, en hy het gesien: die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaens van vuur. Toe die ArameŽrs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: "Slaan tog hierdie mense met blindheid!Ē

Die Here het hulle met blindheid geslaan net soos Elisa gevra het.

2 Konings 6:16-18

 

Die Here laat my die oorwinning behaal net waar ek gaan.

1 Kronieke 18:6

 

Die Here help vir my net war ek gaan.

1 Kronieke 18:13

 

Ek is sterk, ek staan vas, ek begin die werk! Ek is nie bang nie en ek is nie besorg nie, want God die Here, my God, is by my. Hy sal my nie aan myself oorlaat of my verlaat nie, sodat ek al die werk vir die diens in sy huis kan afhandel.

l Kronieke 28:20

 

Die Here het sy oŽ oral op die aarde sodat Hy diť kan help wat met hulle hele hart op Hom vertrou.

2 Kronieke 16:9

 

Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die koning van AssiriŽ en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag, by ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg.

2 Kronieke 32:7-8

 

Jesus is by my al die dae tot die voleinding van die wÍreld.

Matteus 28:20

 

Die volgende wondertekens sal voorkom by my wat glo: in sy Naam sal ek duiwels uitdrywe; in ander tale sal ek praat, met my hande sal ek slange optel, en as ek iets drink wat dodelik giftig is, sal dit my geen kwaad doen nie; ek sal siekes die hande oplê, en diť sal gesond word.

Ek gaan die evangelie oral verkondig, en die Here werk met my saam en bekragtig my prediking deur die wondertekens wat daarop volg.

Markus 16:17-20

 

Jesus het aan my die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets my enige leed aandoen.

Lukas 10:19

 

Ek bly aan Jesus se woorde getrou, ek is waarlik sy dissipel; ek ken die waarheid, en die waarheid maak my vry.

Johannes 8:31-32

 

Dinge wat nie bestaan nie, bring ek deur God sy woord tot stand.

Romeine 4:17

 

Maar in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur Hom wat vir my lief het.

Romeine 8:37

 

Jesus is my Here.

Romeine 10:9

 

Ek glo in Hom: ek sal nie teleurgestel word nie.

Romeine 10:11

 

Ek is nie aan hierdie sondige wÍreld gelyk nie, maar ek laat God my verander deur my denke te vernuwe. Ek kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Romeine 12:2

 

Ek het die Gees van Christus.

1 KorintiŽrs 2:15

 

Maar aan God die dank! Hy voer my altyd saam in sy triomftog omdat ek een is met Christus. Deur my versprei Hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur.

2 KorintiŽrs 2:14

 

Natuurlik leef ek in 'n menslike liggaam, maar ek voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van my stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ek die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ek neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsam te maak.

2 KorintiŽrs 10:3-5

 

My gees en gedagtes moet nuut word.

EfesiŽrs 4:23

 

Ek gee nie die duiwel vatkans nie.

EfesiŽrs 4:27

 

Ek soek krag in die Here en in sy groot mag. Ek trek die volle wapenrusting aan wat God my gee, sodat ek op my pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. My stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lug. Ek trek daarom die wapenrusting aan wat God my gee, sodat ek weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat ek die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op my pos kan bly staan.

EfesiŽrs 6:10-13

 

Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop rig ek my gedagtes.

Filippense 4:8

 

Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag ge.

Filippense 4:13

 

Ek lÍ my daarop toe om my tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra, 'n arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar die onheilige en sinlose praatjies vermy ek.

2 Timoteus 2:15-16

 

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

Hebreërs 4:12

 

Ek onderwerp my aan God. Ek staan die duiwel teŽ en hy sal van my af wegvlug.

Jakobus 4:7

 

Ek bly standvastig in die geloof en staan die duiwel teŽ.

l Petrus 5:9

 

Ek is sterk en die woord van God bly in my en ek het die Bose oorwin.

l Johannes 2:14

 

Hy wat in my is, is groter as die duiwel, wat in die wêreld is.

l Johannes 4:4

 

 

Volgende teks: 4. Ek groei

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 3. Ek oorwin
2.     3.     4.
^ Begin