Belydenisse

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 2. Gesondheid
1.     2.     3.
End

 

My persoonlike bekentenis

2. Gesondheid

Ek lewe in goddelike gesondheid

 

Dit is U, die Here, wat my gesond hou.

Eksodus 15:26

 

Ek wil die Here loof,
met alles wat in my is,
wil ek sy heilige naam loof.
Ek wil die Here loof
en nie een van sy weldade vergeet nie.
Dit is Hy wat al my sonde vergewe,
wat al my siekte genees,
wat my red van die graf
en my met liefde en ontferming kroon.

Psalm lO3:l-4

 

Hy het my met 'n enkele woord gesond gemaak.

Psalm lO7:2O

 

Ek vertrou volkome op die Here
en ek maak nie op my eie insigte staat nie.
Ek ken Hom in alles wat ek doen
en Hy sal my die regte pad laat loop.
Ek dink nie ek het die wysheid in pag nie,
ek dien die Here en vermy wat sleg is:
dit is die geneesmiddel vir my,
die verkwikking vir my liggaam.
Ek vereer die Here met offerandes uit al wat ek besit
en met die beste uit my oes,
dan sal my skure oorvol wees
en my parskuipe oorloop van die wyn.

Spreuke 3:5-l0

 

Ek hoor wat die Here vir my sÍ,
luister goed na sy woorde!
Ek vergeet dit nie,
ek hou dit altyd in gedagte,
want dit beteken lewe vir my wat daarna luister,
'n volle lewe vir my wat dit besit.
Ek is veral versigtig met wat in my hart omgaan,
want dit bepaal my hele lewe.
Ek weerhou my van leuens,
ek moenie mense mislei nie.

Spreuke 4:20-24

 

'n Vrolike mens is 'n gesonde mens,
'n neerslagtige mens raak uitgeput.

Spreuke 17:22

 

Tog het hy my lyding op hom geneem,
my siektes het hy gedra.
Maar ek het hom beskou as een wat gestraf word,
wat deur God geslaan en gepynig word.
Oor my oortredings is hy deurboor,
oor my sondes is hy verbrysel;
die straf wat vir my vrede moes bring,
was op hom,
deur sy wonde het daar vir my genesing gekom.

Jesaja 53:4-5

 

Hy het my lyding op Hom geneem,
my siektes het Hy gedra.

Matteus 8:17

 

Hy het self my sondes in sy liggaam aan die kruis gedra.
Daardeur is ek vir die sondes dood
en kan ek lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God.
Deur sy wonde is ek genees.

1 Petrus 2:24

 

 

Volgende teks: 3. Ek oorwin

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 2. Gesondheid
1.     2.     3.
^ Begin