Belydenisse

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 1. Bekentenis
Links     1.     2.
End

 

1. Bekentenis

My persoonlike bekentenis

 

Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! 1 Timoteus 1:17

 

Ek bely met my mond dat Jesus die Here is, en ek glo met my hart dat God Hom uit die dood opgewek het - ek is gered. Met die hart glo ek, en ek word vrygespreek; en met die mond bely ek, en ek word gered. Ek glo in Hom - ek sal nie teleurgestel word nie. Romeine 10:9-11

 

Ek vertrou volkome op die here en ek maak nie op my eie insigte staat nie. Ek ken Hom in alles wat ek doen en Hy sal my die regte pad laat loop. Spreuke 3:5-6

 

En my God sal in elke behoefte van my ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. Filippense 4:19

 

Deur sy wonde is ek genees. 1 Petrus 2:24

 

Die Gees wat God my gegee het, maak my immers nie lafhartig nie, maar vul my met krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1:7

 

Die volgende wondertekens sal voorkom by my wat glo: in sy Naam sal ek duiwels uitdrywe; in ander tale sal ek praat; met my hande sal ek slange optel, en as ek iets drink wat dodelik giftig is, sal dit my geen kwaad doen nie; ek sal siekes die hande oplÍ, en die sal gesond word. Ek gaan die evangelie oral verkondig, en die Here werk met my saam en bekragtig my prediking deur die wondertekens wat daarop volg. Markus 16:17-20

 

Ek het die Gees van Christus. 1 KorintiŽrs 2:16

 

Dinge wat nie bestaan nie, bring ek deur God sy woord tot stand. Romeine 4:17

 

Ek neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. 2 KorintiŽrs 10:5

 

Ek is vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. 1 Timoteus 4:12

 

Ek weet met my hele hart en siel dat nie een van al die goeie beloftes wat die Here my God oor my gemaak het, onvervul gebly het nie. Almal het uitgekom. Nie een belofte het onvervul gebly nie. Josua 23:14

 

Ek het die Here my God lief met hart en siel, met al my krag. Sy gebooie bly in my gedagtes. Ek moet dit inskerp by my kinders en met hulle daaroor praat as ek in my huis is en as ek op pad is, as ek gaan slaap en as ek opstaan. Deuteronomium 6:5-7

 

Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet ek my gedagtes rig. Filippense 4:8

 

Maar in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur Hom wat vir my liefhet. Romeine 8:37

 

Geliefdes, ons moet mekaar liefhÍ, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. 1 Johannes 4:7

 

Aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in a1le ewigheid! Amen. Judas 25

 

 

Volgende teks: 2. Gesondheid

 

Home     Titels     Gemeng
Home > Gemeng > Belydenisse > 1. Bekentenis
Links     1.     2.
^ Begin